Masters 08 Nov - 10 Nov NB vs. NS Challenge Abony Family Tennis Center Fredericton