20 Jul - 20 Jul Roger’s Rookie Tour – Shediac Club de tennis de Shediac - Marco Shaw (coordinateur du tournoi) info@shediactennis.ca 878-8630 Shediac