Open 05 Aug - 06 Aug National Bank Moncton Open Moncton Tennis Club Moncton