Junior 12 Aug - 12 Aug Rogers Rookie Tour Moncton Tennis Club Moncton